Vad är parodontit och hur behandlas det?

Parodontit, även känt som tandköttsinflammation, är en infektion i tandköttet som orsakas av bakterier. Om den inte behandlas i tid kan den leda till skador på tandköttet och tandbenet som omger tänderna, vilket i sin tur kan leda till tandlossning.

Symptom på parodontit

Symptomen på parodontit kan variera från person till person, men vanliga tecken och symtom inkluderar:

  • Rött och svullet tandkött
  • Blödande tandkött vid tandborstning eller användning av tandtråd
  • Minskad tandköttet runt tänderna
  • Ökad tandkänslighet
  • Långvarig dålig andedräkt
  • Lösa tänder

Orsaker till parodontit

De vanligaste orsakerna till parodontit inkluderar dålig tandhygien, rökning och diabetes. En person med dålig tandhygien har en större risk för parodontit eftersom bakterier och plack samlas upp på tänderna och tandköttet.

Rökning ökar också risken för tandköttsinflammation genom att minska blodflödet till tandköttet och minska kroppens förmåga att bekämpa infektioner. Personer med diabetes har också en högre risk för parodontit eftersom höga nivåer av blodsocker kan skada tandköttet.

Behandling av parodontit

Om du misstänker att du har parodontit bör du söka professionell tandvård omedelbart. Ju tidigare parodontit upptäcks och behandlas, desto bättre är chanserna att stoppa sjukdomen från att orsaka skador på tänderna och tandköttet.

Behandlingen av parodontit innefattar vanligtvis en noggrann rengöring av tandköttet för att avlägsna bakterier och plack. En tandläkare eller tandhygienist kan också utföra en skrapning och rotplanering för att ta bort plack och tandsten från ytan på tänderna och tandköttet.

I svåra fall kan kirurgi behövas för att behandla parodontit. Kirurgiska ingrepp kan inkludera resektion av tandköttet eller benregenerering för att återuppbygga det skadade tandbenet.

Förebyggande av parodontit

Regelbunden tandhygien, inklusive tandborstning och användning av tandtråd, är en viktig del av att förebygga parodontit. Att undvika tobak och begränsa intaget av sockerhaltiga livsmedel och drycker kan också hjälpa till att minska risken för tandköttsinflammation.

Att besöka tandläkaren regelbundet för kontroller och tandrengöring är också viktigt för att upptäcka och behandla parodontit i ett tidigt skede.

Sammanfattning

Parodontit, även känt som tandköttsinflammation, är en vanlig sjukdom som kan orsaka allvarliga skador på tänderna och tandköttet om den inte behandlas i tid. Symptomen på parodontit inkluderar rött och svullet tandkött, blödande tandkött, minskad tandköttet runt tänderna, ökad tandkänslighet, långvarig dålig andedräkt och lösa tänder.

De vanligaste orsakerna till parodontit är dålig tandhygien, rökning och diabetes. Behandling av parodontit innefattar en noggrann rengöring av tandköttet, en skrapning och rotplanering och i vissa fall kirurgi.

Förebyggande åtgärder mot parodontit inkluderar regelbunden tandhygien, att undvika tobak och att begränsa intaget av sockerhaltiga livsmedel och drycker. Att besöka tandläkaren regelbundet är också viktigt för att upptäcka och behandla parodontit i ett tidigt skede.

I allmänhet är det viktigt att uppmärksamma tandhygien och att söka professionell tandvård om du upplever några symtom på parodontit eller andra tandproblem. Tack vare modern tandvård och teknik finns det många behandlingar tillgängliga för att behandla parodontit och andra tandproblem.

För att undvika tandköttsinflammation och andra problem med tänderna och tandköttet är det viktigt att borsta tänderna minst två gånger om dagen, använda tandtråd regelbundet, och att besöka tandläkaren regelbundet för att upptäcka och behandla tandproblem i ett tidigt skede.