Få hjälp vid urologiska problem

Vid alla medicinska besvär vill du kunna lita på att du blir professionellt och korrekt bedömd. Det gäller inte minst det urologiska området, anlita därför en specialist du kan lita på. Urologi berör det många av oss upplever som det mest intima området på kroppen, medan det också är något vi behöver medicinsk vård inom.

Utred och diagnosticera prostata

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Sverige. Men i motsats till bröstcancer hos kvinnor genomförs inte screening på samhällsnivå för att identifiera sjukdomen. Vävnadsprover vid en urologisk klinik kan ställa rätt diagnos och leda dig in på lämpligast behandling. Ansvarig läkare tar ett antal mycket små vävnadsprover från dig och ditt svar är tillgängligt efter runt tio dagar.

Undersök urinrör och blåsa

När du söker vård för blod i urinen eller har svårt med vattenkastning kan du behöva genomföra en cystoskopi. En kameraundersökning av urinvägar och blåsa, det praktiska ingreppet tar cirka fem minuter. Du får samtala med vårdpersonal innan och förbereda dig för processen. Undersökningen innebär ett snabbt övergående obehag men är i övrigt smärtfri.

Här hittar du en urologisk klinik som även erbjuder stöd och behandling vid medicinska besvär som kronisk prostatit och smärta i bäckenbotten hos män. Ett av de absolut vanligaste urologiska behandlingsområdena.